Bitkisel ve Hayvansal Üretim - Bitki Koruma Programı


Bitki Koruma çalışmaları; ürünü hastalıklardan, böceklerden, yabancı otların olumsuz etkilerinden ekonomik ölçüler içinde koruyarak kayıpları en az düzeye indirmek, kaliteyi yükseltmek için yapılmaktadır.Yapılan tahminlere göre, Türkiye’de bitki ve bitkisel ürünlerde zararlı etmenlerden dolayı yıllık % 30-35 civarında ürün kaybı olabilmektedir. Zirai mücadele tedbirlerinin uygulanmaması halinde kayıpların önlenmesi ve verimin artırılması teknik olarak mümkün değildir.

Bitki Koruma programının amacı, bitkisel üretim sırasında karşılaşılan hastalık ve zararlı etmenleri olan fungus, bakteri, virüs, böcek, akar, nematod vb. ile yabancı otlarla mücadeleyi, teknik olarak doğaya ve çevreye zarar vermeden, çağdaş yöntemlerle çözebilecek olan, ziraat mühendisleri ile tarım işçileri arasında uygulayıcı statüde görev yapacak ara eleman (Ziraat Teknikeri) yetiştirmektir.


Ders İçerikleri Ders Programları


Program Koordinatör ve Danışmanları

Program Koordinatörü : Öğr.Gör.Özlem ALAGÖZ

Program Danışmanı : Öğr.Gör.Özlem ALAGÖZ (Bitki Koruma I-II )

© Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkes
Arslanbey Atakent,
41285 Kartepe/Kocaeli, Türkiye
Tel: +90 (262) 351 32 81 / Belgegeçer: +90 (262) 351 32 81