Bitkisel ve Hayvansal Üretim - Organik Tarım Programı


Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır

Programımızda ; teorik ve uygulamalı öğretimle, organik tarım alanında çevre koruma bilinci gelişmiş nitelikli insan gücü yetiştirilmektedir.


Ders İçerikleri Ders Programları


Program Koordinatör ve Danışmanları

Program Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Mesude ÜNAL

Program Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Mesude ÜNAL (Organik Tarım -II)

© Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkes
Arslanbey Atakent,
41285 Kartepe/Kocaeli, Türkiye
Tel: +90 (262) 351 32 81 / Belgegeçer: +90 (262) 351 32 81