Bitkisel ve Hayvansal Üretim

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM

Seracılık


Mevsimin uygun olmadığı dönemde, gerekli iklim koşullarının sağlanarak ürünlerin mevsimleri dışında yetiştirildiği yapılara sera, yapılan işleme de seracılık denilmektedir. Tüketici gözüyle bakıldığında sebze, meyve ve çiçekleri hemen her mevsim bulmamız söz konusudur. Her lezzeti her mevsim tatmamızı sağlayan bu üretim seralarda yapılan üretimdir. Programın amacı, ülkemizde önemli bir yeri olan seracılık konusunda özel bilgi ve beceriye sahip ara eleman yetiştirmektedir.


Misyon
Mesleki bilgi kapasitesiyle evrensel gereksinimleri karşılayan, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, bilimsel düşünceye sahip ve bu birikimlerini toplum ile paylaşmayı ilke edinmiş mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

 • Serada üretim, iklimlendirme faaliyetleri ve bitki hastalık ve zararlıları konusunda araştırıcı, sorgulayıcı ve uygulamalı bir öğretim programı altyapısını geliştirmek.
 • Mezun öğrencilerimizin okulumuzdan edindiği bilgiler ile başarılı bir girişimci olarak çalışma hayatında yer almalarını sağlamak.
 • Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmak
 • Bilimsel araştırmalar ve yayınlar ile bilim dünyasına katkıda bulunmak


  Program Koordinatör ve Danışmanları

  Program Koordinatörü : Öğr. Gör. Onur CAN

  Program Danışmanı : Öğr. Gör. Onur CAN (Seracılık I ve II)
  Fidan Yetiştiriciliği Programı


  Fidan ve Fidecilik, bugün Türkiye’de özellikle fidanlık kuruluşlarının ve bu konuda bilgilenme isteklerinin artmasıyla, çok hızla gelişen bir iş sahasıdır. Ülkemizde gerek halkın ve gerekse kırsal ve kentsel alanlarda kamu ve özel kuruluşların artan yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetleri fidan ihtiyacını büyük ölçüde arttırmaktadır. Hatta bu konuda büyük bedeller ödenerek yurt dışından ithal fidan getirme yoluna gidilmektedir. Programın amacı, kaliteli ve sağlıklı fidan yetiştiren işletmelerin arttırılması gerekliliği göz önünde tutularak bu işletmelere özel bilgi ve beceri sahibi ara eleman yetiştirmektir.


  Misyon
  Tarım alanındaki teknik ve bilimsel yenilikleri izleyerek eğitime aktarmak, kuramsal bilgileri uygulama ile birleştirerek üretime katkıda bulunmak; tarım sektöründe son yenilikleri ele alarak çağdaş, yetkin ve son teknoloji ile donanmış kişileri yetiştirecek eğitimi vermek.

  Vizyon
  Programlardan mezun olacak teknik elemanların ilgili alanlarda istihdam edilmesi ile tarım sektöründe modern teknolojileri yaygınlaştırmak, verim ve kaliteyi artırarak ulusal ekonomiye katkı sağlamak ve böylece toplumsal refahı iyileştirmek.


  Program Koordinatör ve Danışmanları

  Program Koordinatörü : Prof.Dr. Alaeddin BOBAT

  Program Danışmanı : Prof.Dr. Alaeddin BOBAT (Fidan Yetiştiriciliği I)

  Program Danışmanı : Öğr.Gör.Serenad OTAR (Fidan Yetiştiriciliği II)
  Organik Tarım Programı


  Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır

  Programımızda ; teorik ve uygulamalı öğretimle, organik tarım alanında çevre koruma bilinci gelişmiş nitelikli insan gücü yetiştirilmektedir.


  Misyon
  Ülkemizde ve bölgemizde tarım alanlarının akılcı, sürdürülebilir kullanımını sağlamak için; insana, doğaya saygılı, girişimci, çağdaş, görev ve sorumluluk bilincine sahip, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmektir.

  Vizyon
  Çevre ve insan sağlığını önemsemek, ekoloji bilimine ilgi duymak. Organik tarım konusunda eğitim vermek; kongre, seminer, çalıştaylara katılmak ve araştırma yapmak.


  Program Koordinatör ve Danışmanları

  Program Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Mesude ÜNAL

  Program Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Mesude ÜNAL (Organik Tarım -II)
  Bitki Koruma Programı


  Bitki Koruma çalışmaları; ürünü hastalıklardan, böceklerden, yabancı otların olumsuz etkilerinden ekonomik ölçüler içinde koruyarak kayıpları en az düzeye indirmek, kaliteyi yükseltmek için yapılmaktadır.Yapılan tahminlere göre, Türkiye’de bitki ve bitkisel ürünlerde zararlı etmenlerden dolayı yıllık % 30-35 civarında ürün kaybı olabilmektedir. Zirai mücadele tedbirlerinin uygulanmaması halinde kayıpların önlenmesi ve verimin artırılması teknik olarak mümkün değildir.

  Bitki Koruma programının amacı, bitkisel üretim sırasında karşılaşılan hastalık ve zararlı etmenleri olan fungus, bakteri, virüs, böcek, akar, nematod vb. ile yabancı otlarla mücadeleyi, teknik olarak doğaya ve çevreye zarar vermeden, çağdaş yöntemlerle çözebilecek olan, ziraat mühendisleri ile tarım işçileri arasında uygulayıcı statüde görev yapacak ara eleman (Ziraat Teknikeri) yetiştirmektir.


  Misyon
  Mesleki bilgi kapasitesiyle evrensel gereksinimleri karşılayan, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, bilimsel düşünceye sahip ve bu birikimlerini toplum ile paylaşmayı ilke edinmiş mezunlar yetiştirmektir.

  Vizyon

 • Bitki hastalıkları ve zararlılarını tanıyabilecek, kullanılan bitki koruma ürünlerinin insan ve hayvan sağlığı üzerine etkilerini değerlendirebilecek, araştırıcı, sorgulayıcı ve uygulamalı bir öğretim programı altyapısını geliştirmek.
 • Mezun öğrencilerimizin okulumuzdan edindiği bilgiler ile başarılı bir girişimci olarak çalışma hayatında yer almalarını sağlamak.
 • Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmak
 • Bilimsel araştırmalar ve yayınlar ile bilim dünyasına katkıda bulunmak


  Program Koordinatör ve Danışmanları

  Program Koordinatörü : Öğr.Gör.Özlem ALAGÖZ

  Program Danışmanı : Öğr.Gör.Özlem ALAGÖZ (Bitki Koruma I-II ) • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors