Bitkisel ve Hayvansal Üretim

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM

Seracılık


Mevsimin uygun olmadığı dönemde, gerekli iklim koşullarının sağlanarak ürünlerin mevsimleri dışında yetiştirildiği yapılara sera, yapılan işleme de seracılık denilmektedir. Tüketici gözüyle bakıldığında sebze, meyve ve çiçekleri hemen her mevsim bulmamız söz konusudur. Her lezzeti her mevsim tatmamızı sağlayan bu üretim seralarda yapılan üretimdir. Programın amacı, ülkemizde önemli bir yeri olan seracılık konusunda özel bilgi ve beceriye sahip ara eleman yetiştirmektedir.

Program Koordinatör ve Danışmanları

Program Koordinatörü : Öğr. Gör. Onur CAN

Program Danışmanı : Öğr. Gör. Onur CAN (Seracılık I ve II)
Fidan Yetiştiriciliği Programı


Fidan ve Fidecilik, bugün Türkiye’de özellikle fidanlık kuruluşlarının ve bu konuda bilgilenme isteklerinin artmasıyla, çok hızla gelişen bir iş sahasıdır. Ülkemizde gerek halkın ve gerekse kırsal ve kentsel alanlarda kamu ve özel kuruluşların artan yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetleri fidan ihtiyacını büyük ölçüde arttırmaktadır. Hatta bu konuda büyük bedeller ödenerek yurt dışından ithal fidan getirme yoluna gidilmektedir. Programın amacı, kaliteli ve sağlıklı fidan yetiştiren işletmelerin arttırılması gerekliliği göz önünde tutularak bu işletmelere özel bilgi ve beceri sahibi ara eleman yetiştirmektir.

Program Koordinatör ve Danışmanları

Program Koordinatörü : Prof.Dr. Alaeddin BOBAT

Program Danışmanı : Prof.Dr. Alaeddin BOBAT (Fidan Yetiştiriciliği I)

Program Danışmanı : Öğr.Gör.Serenad OTAR (Fidan Yetiştiriciliği II)
Organik Tarım Programı


Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır

Programımızda ; teorik ve uygulamalı öğretimle, organik tarım alanında çevre koruma bilinci gelişmiş nitelikli insan gücü yetiştirilmektedir.

Program Koordinatör ve Danışmanları

Program Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Mesude ÜNAL

Program Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Mesude ÜNAL (Organik Tarım -II)
Bitki Koruma Programı


Bitki Koruma çalışmaları; ürünü hastalıklardan, böceklerden, yabancı otların olumsuz etkilerinden ekonomik ölçüler içinde koruyarak kayıpları en az düzeye indirmek, kaliteyi yükseltmek için yapılmaktadır.Yapılan tahminlere göre, Türkiye’de bitki ve bitkisel ürünlerde zararlı etmenlerden dolayı yıllık % 30-35 civarında ürün kaybı olabilmektedir. Zirai mücadele tedbirlerinin uygulanmaması halinde kayıpların önlenmesi ve verimin artırılması teknik olarak mümkün değildir.

Bitki Koruma programının amacı, bitkisel üretim sırasında karşılaşılan hastalık ve zararlı etmenleri olan fungus, bakteri, virüs, böcek, akar, nematod vb. ile yabancı otlarla mücadeleyi, teknik olarak doğaya ve çevreye zarar vermeden, çağdaş yöntemlerle çözebilecek olan, ziraat mühendisleri ile tarım işçileri arasında uygulayıcı statüde görev yapacak ara eleman (Ziraat Teknikeri) yetiştirmektir.

Program Koordinatör ve Danışmanları

Program Koordinatörü : Öğr.Gör.Özlem ALAGÖZ

Program Danışmanı : Öğr.Gör.Özlem ALAGÖZ (Bitki Koruma I-II )Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors