Koordinatörlükler

Koordinatörlükler

PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ + STAJ
Prof. Dr. Alaeddin BOBAT Fidan Yetiştiriciliği
Öğr. Gör. Serenad OTAR Bahçe Tarımı
Prof. Dr. Rezzan KASIM T. Ü. M. D. T.
Dr. Öğr. Üyesi Mesude ÜNAL Organik Tarım
Öğr. Gör. Ayşegül HACIALİOĞLU Peyzaj ve Süs Bitkileri
Öğr. Gör. Onur CAN Seracılık
Öğr. Gör. Özlem ALAGÖZ Bitki Koruma
Öğr. Gör. Dr. Bahar AYDIN CAN Pazarlama
ERASMUS – BOLOGNA – MEVLANA KOORDİNATÖRLERİ
Doç. Dr. Melekber SÜLÜŞOĞLU DURUL
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Ebru ÖZER UYAR
Öğr. Gör. Onur CAN
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors