Vizyon - Misyon

Vizyonumuz

Eğitim ve öğretim hizmetlerini bilim ve teknoloji ışığında yürüten, sürekli gelişen, nitelikli ve yenilikçi bir kurum olmanın yanı sıra, yöresel olduğu kadar çağdaş ve evrensel bilgilerle donatılmış, araştıran ve sorgulayan, çevre bilinci gelişmiş, yaratıcı, girişimci, dinamik, mesleğini seven ve saygı duyan bireyler yetiştirmek ayrıca, tarımsal araştırma ve üretimde teknolojiyi takip ederek uygulamaya aktaran, çiftlik ölçeğinden bölgesel ve ülke ölçeğine tarımsal problemlere çözüm üreterek katkıda bulunan bir meslek yüksekokulu olmaktır.


Misyonumuz

Ulusal ve Uluslararası eğitim ile uyumlu, teorik bilgiler yanında tarımsal uygulamaları ön planda tutan, tarım teknolojilerinin geliştirilmesine yardımcı olacak bilimsel araştırmalar yaparak tarım sektörüne yarar sağlayacak bilgiyi üretmek, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını yaygınlaştırmak ve insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı öğrenciler yetiştirmektir

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors