Park ve Bahçe Bitkileri

PARK VE VE BAHÇE BİTKİLERİ

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı


İnsanlar için kırsal ve kentsel alanlarda kültürel ve estetik yönden güzel ve verimli bir yaşama ortamı sağlamayı amaçlayan peyzaj bilim dalı, son yıllarda hayat standartlarının da yükselmesine paralel olarak dünyada olduğu kadar ülkemizde de oldukça rağbet gören bir bilim dalı haline gelmiştir. Programın amacı; peyzaj mimarları ile birlikte uygulayıcı olarak görev yapacak, özel bilgi ve beceri sahibi ara eleman yetiştirmektedir

Program Koordinatör ve Danışmanları

Program Danışmanı :
Öğr.Gör.Ayşegül HACIALİOĞLU

Program Koordinatörü : Öğr.Gör.Ayşegül HACIALİOĞLU

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors