Pazarlama ve Reklamcılık

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK

Pazarlama


Programın amacı tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin farklı alt sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duydukları pazarlama elemanlarını değişen çevre koşulları içerisinde, çağımızın gereklerine uygun olarak yetiştirmektir.


Misyon
Toplumun ve kuruluşların gücünü arttıracak, ihtiyaçlara uygun nitelikte, araştırmacı ruhlu, yenilikçi, üretken, çağdaş, analitik düşünebilen, bilgi ve beceri düzeyi yüksek, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip ulusal ve uluslararası düzeyde kalifiye elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon
Pazarlama bilimi ve iş dünyasındaki güncel gelişmeleri takip ederek bunu eğitim ve öğretim programına yansıtan çağdaş, yaratıcı ve yenilikçi yapısı ile tercih edilen bir bölüm olmak.


Program Koordinatör ve Danışmanları

Program Koordinatörü : Öğr.Gör.Dr. Bahar AYDIN CAN

Program Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Ehlinaz TORUN KAYABAŞI ( Pazarlama I)

Program Danışmanı : Öğr.Gör.Dr. Bahar AYDIN CAN ( Pazarlama II)

Program Danışmanı : Öğr. Gör. ERTAN KARAÇAY( Pazarlama I-II / 2. Öğr)

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors