Pazarlama ve Reklamcılık

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK

Pazarlama


Programın amacı tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin farklı alt sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duydukları pazarlama elemanlarını değişen çevre koşulları içerisinde, çağımızın gereklerine uygun olarak yetiştirmektir.

Program Koordinatör ve Danışmanları

Program Koordinatörü : Öğr.Gör.Dr. Bahar AYDIN CAN

Program Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Ehlinaz TORUN KAYABAŞI ( Pazarlama I)

Program Danışmanı : Öğr.Gör.Dr. Bahar AYDIN CAN ( Pazarlama II)

Program Danışmanı : Öğr. Gör. ERTAN KARAÇAY( Pazarlama I-II / 2. Öğr)

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors