Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Sibel ZOR
Müdür

Dr. Öğr.Üyesi Mesude ÜNAL
Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör.Dr. Bahar AYDIN CAN
Müdür Yardımcısı

Doç. Dr.M.Ufuk KASIM
Üye

Doç.Dr.Melekber SÜLÜŞOĞLU DURUL
Üye

Dr. Öğr.Üyesi Gülsüm Ebru ÖZER UYAR
Üye

Hasip UZUNKAYA
Raportör

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors